Čerpanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadovej vody zo žúmp a čistiarenského kalu

Čerpanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadovej vody zo žúmp a čistiarenského kalu

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku